Phong thuỷ về giường ngủ 18/10/2011 11:08 AM

Giường ngủ là nơi mà chủ nhân của nó giành nhiều thời gian ở đó để nghỉ ngơi, do đó cần đặt ở vị trí hợp với người sử dụng. Có như vậy, tinh thần mới thoải mái và tạo được giấc ngủ ngon.